Offentlig ettersyn/høring – Reguleringsplan Fagerstrand næringsområde

Klikk for stort bilde 


Reguleringsplan for Fagerstrand næringsområde legges ut til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist 15.1.2020. Eventuelle merknader eller innspill sendes til Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli eller postmottak@lierne.kommune.no
 

 

Link: Plankartet