Nødetater over grensen

Grenseredningsråd (Lierne kommune) - Klikk for stort bilde  

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 28.06.2017

Nødetater over grensen m.fl. samles årlig.

Denne gangen i Lierne

Årets møte i Grenseredningsrådet, som omfatter Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Jämtland, ble forleden avholdt på Lierne Gjestegård med 45 deltagere. Dette samarbeidet har pågått i mange år, og ble siste gang reorganisert fra 2004. Grenseredningsrådet består av nødetatene på begge sider av grensen dvs. politi, brann, helse/ambulanse, forsvaret og berørte kommuner, og møtene går på omgang mellom de tre nåværende fylkene. Rådet har et arbeidsutvalg som forbereder samlingene.

Senior adviser Anita Galin fra MSM (Swedish Civil Contingencies Agency) representerte svenske MBS og det norske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og ga deltagerne en fersk oppdatering av hva som skjer nasjonalt på dette området. Ellers viser samlingene at det stadig er utfordringer som oppdages i beredskapssamarbeidet over grensen som må tas opp for å løses på best mulig måte.

Ellers ble det tid til befaring på «Mini-trygghetens hus» på Gäddede, samt Table-top-øvelser for deltagerne, med case fra grenseoverskridende mulige situasjoner.

Ledelsen av rådet går på omgang mellom de tre fylkesmennene/Länsstyrelsen og klubben gikk denne gangen fra Nord Trøndelag til Jämtland som arrangerer i 2018.

 
Grenseredningsråd (Lierne kommune) - Klikk for stort bilde

 

Noen av de 45 deltagerne under Grenseredningsrådets møte i Lierne. Foran f.v. Callis Blom, redningssjef Åre, Anna-Lena Alfreds, beredskapssjef Region Jämtland Härjedalen, Bodil Holm, avdelingsleder AMK Nord Trøndelag, Anita Galin, MSB. Bak f.v. Jørn Ove Totland, lensmann i Lierne, Bente Estil, ordfører i Lierne, Stephen Jerand, Polisen, Per Arne Stavnås, Fylkesberedskapssjef i NT og Staffan Edler, Länsstyrelsen i Jämtland län.


 

 
Klubban (Lierne kommune) - Klikk for stort bilde

Klubben for Grenseredningsrådets ledelse ble overført fra Nord Trøndelag v/fylkesberedskapssjef Per Arne Stavnås til Jämtland ved hans kollega Staffan Edler. 

  

(Fotos: Lierne kommune)

Fant du det du lette etter?