Kommuneplanen arealdel er nå stadfestet

Klikk for stort bilde (PDF, 4 MB)

Kommuneplanen arealdel er nå stadfestet av Det Kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement i vedtak av 5. august. Det betyr at hele planen nå er rettskraftig. Oppdaterte planbestemmelser er nå lagt ut i planregisteret.

 

 Link til planregisteret:
http://webhotel3.gisline.no/Webplan_5042/gl_planarkiv.aspx?planid=2016004