Innsparing på oppvekstområdet – oppstart utvalgsarbeid

Sparegris - Klikk for stort bilde  

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 14.03.2017

Kommunestyret i Lierne behandlet i desember budsjett og årsplan for 2017, samt økonomiplan for perioden 2017-2020. I denne behandlingen ble det vedtatt at område oppvekst skal redusere årlige driftsutgifter med kr. 2.000.000,- fra høsten 2018, med helårsvirkning fra 2019. Bakgrunnen for innsparingen er stor nedgang i elevtallene ved skolene i Lierne. Dagens prognoser viser en nedgang fra nesten 200 elever i 2012 til ca. 130 elever i 2021.

 
Formannskapet har nedsatt et utvalg som skal utrede ulike innsparingsmuligheter. Utvalgets sammensetning:

Styringsgruppe/eier:  Kommunestyret i Lierne
Prosjektgruppe:         Leder:
Varaordfører              Steinar Bach

Nestleder:
Nestleder i Utvalg for folk og livskvalitet Jørn Ove Totland

Medlemmer:
Frode Gåsbakk, representant fra FAU Sørli skole
Siri Aamo, representant fra FAU Stortangen skole
Tove Heggdal Ingulfsvann, foreldreforeningen v/Sandvika barnehage
Frank Elstad, representant fra foreldreforeningen v/Sørli barnehage
Bjørn Solberg, Utdanningsforbundet
Geir Bergli, Fagforbundet
Jon Pedersen, rektor Stortangen skole
Agnes Hanssen, styrer Sørli barnehage
Prosjektmedarbeider/
sekretær:   Oppvekst- og kultursjef

Referansegrupper:   
Utvalg for folk og livskvalitet
FAU ved begge skoler
Foreldreforeningene ved begge barnehager 
Rektor- og styrergruppe
Elevrådene 
Ungdomsrådet

 
Utvalget har så langt gjennomført to møter. Oppdraget til utvalget er at i første omgang å se på endringer i intern organisering for å nå målet om redusert ressursbruk. Referansegruppene vil bli fortløpende orientert om prosessen. I løpet av mail vil det bli gjennomført fysiske møter med alle referansegrupper for å sikre god involvering.
Utvalget mottar gjerne spørsmål eller henvendelser angående prosessen i arbeidet. Prosessplan samt møtereferater underveis i prosessen vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside.
/Steinar Bach, leder i utvalget

Fant du det du lette etter?