INFORMASJON FRA MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap IKS )

Klikk for stort bilde 

INFO. FRA MNA
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) har tidligere sendt ut informasjon i kommunens info.blad, og siste gang det var publisert noe om MNA var 20.12 på kommunens hjemmesider.

Det som er gjort etter 20.12, er blant annet at denne ruteoversikten med hentedager er publisert: https://mna.no/ruteoversikt/rutenummer-partallsuker-og-oddetallsuker-fra-uke-1-2020-article486-965.html

Denne artikkelen er også publisert like før jul: https://mna.no/ruter2020/ Der er alle rutene beskrevet og det ligger et kart ved hver rute. Vi minner også om at gratisappen «Min renovasjon» kan lastes ned og settes opp slik at den varsler brukeren før neste hentedag https://mna.no/privat/nyhetsarkiv/appen-min-renovasjon Her er det blant annet en oppskrift på hvordan man laster ned appen til forskjellige telefoner.
Det er også mulig å finne samme informasjon her : https://mna.no/privat/tommetider/ da taster man inn adressen som man ønsker avfallsinformasjon om, (f.eks heggvollveien 4) og så kommer denne informasjonen opp:
Klikk for stort bilde  
Der er det også mulig å klikke slik at man ser tømmedager for hele året. Den oversikten kan også skrives ut.

Dersom abonnenter opplever problemer av ulikt slag, kan de ta kontakt med vårt kundesenter på
tlf.nr 74 28 17 60 eller ved å gå til https://mna.no/privat/kundesenter/ finne mange måter å komme i kontakt med oss på.