Høring «Forskrift for tildeling av langtidsopphold på Lierne Helsetun, Lierne kommune

Lierne Helsetun - forskrift - Klikk for stort bilde

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 04.04.2017

FORSKRIFT (PDF, 511 kB)

 

Stortinget vedtok i juni i 2016 lovendringer om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig sørskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Lovendringene tydeliggjør retten til slikt opphold og skal bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingsprosessen ved å pålegge kommunene å gi forskrifter med kommunale kriterier for tildeling og å føre ventelister.


Pasientens og brukerens rett til vedtak dersom de oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste skal bedre rettsstillingen for den enkelte.

Kommunens plikt og hjemmel til å gi forskrifter ble satt i kraft fra 1. juli 2016. Kommunale forskrifter må være vedtatt slik at de kan tre i kraft 1. juli 2017.


Formannskapet legger forskriften ut til høring, fra 5. april til 28. april.


«Forskrift for tildeling av langtidsopphold på Lierne Helsetun i Lierne kommune» ligger tilgjengelig på Lierne kommunes servicetorg. Dokumentet ligger også på facebooksiden til Lierne kommune.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Edith Valfridsson
Helse- og omsorgssjef
Elin Danielsen
Enhetsleder omsorgstjenester