Endrede retningslinjer og justert frist for Søknad om produksjons- og avløser tilskudd for landbruket 2018

Kork 3 - Klikk for stort bilde Fikk følgende føringer i dag (10.10.18), angående søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd for 2018 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 10.10.2018

 

Del 2 av søknaden som leveres i oktober 2018:

  • Fristen for søknad om PT-tilskudd er utsatt til og med 29 oktober. Dette gjelder alle søkere og innebærer ingen særskilte «heftelser»
  • Retningslinjene for dispensasjon gjelder først etter fristen 29 oktober
  • Søknadsplattformen skal ta høyde for utsatt frist – det betyr altså at man kan registrere søknaden elektronisk helt frem til 29 oktober.

 

Del 1 av søknaden som hadde frist 15 mars 2018:

  • Det åpnes for at foretak som ikke leverte søknad innen fristen 15. mars 2018, kan levere del 1 av søknaden frem til 29. oktober 2018. (Dersom foretaket ditt er i en slik situasjon – ta forbindelse med landbrukskontoret så håndterer vi den saken)
  • Det åpnes for at foretak som leverte søknad innen fristen 15. mars 2018, kan legge til eller endre opplysninger frem til 29. oktober 2018. (Dersom foretaket ditt er i en slik situasjon – ta forbindelse med landbrukskontoret så håndterer vi den saken)
  • Foretak som fikk avslag om dispensasjon fra fristen 15 mars 2018 vil få saken sin behandlet på nytt av FM. (Dersom foretaket ditt er i en slik situasjon – ta forbindelse med landbrukskontoret så håndterer vi den saken)

Kjerneargumentet for justering av fristen er knyttet opp mot tørkeproblematikken i sommer.

NB! Bare for å presisere; Kommunen har ikke fått info om at fristen for RMP tilskudd er endret – så inntil annet skulle bli gitt der, gjelder denne fristen 15 oktober.

 

Kommunen anbefaler følgende:

  • Oppfordringen om å søke tidlig gjelder fortsatt, det gir mer handlingsrom om man skulle støte på utfordringer med søknaden.
  • Bruk denne muligheten med utsatt frist til å kvalitetssikre egne areal opp mot gårdskart, slik at dere har kontroll på arealgrunnlaget i PT-søknaden deres.

 

Mvh Landbrukskontoret

 

Fant du det du lette etter?