EIENDOMSSKATT 2019

Eiendomsskatt - Klikk for stort bilde  

SKATTELISTE (PDF, 11 MB)

Lierne kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 13. desember 2018 at det for 2019 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 . I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til 5,5 av takstverdien.

 

Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2019 er utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker i kommunens administrasjonsbygg i Nordli fra 1. februar 2019. Det samme gjelder liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål) og § 7b (bygninger med historisk verdi). Eventuelle klager på skatteutskrivingen må være skriftlig og sendes

Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli, innen 15. mars 2018. Klagen kan også sendes på e-post til: postmottak@lierne.kommune.no.

 

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer, henholdsvis 1. mars, 1. juni, 1 september og
1. desember.

Lierne eiendomsskattekontor, 31. januar 2019

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 30.01.2019

Fant du det du lette etter?