EIENDOMSSKATT 2018

Eiendomsskatt - Klikk for stort bilde Lierne kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 14. desember 2017 at det for 2018 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰ . I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til 5,5 ‰ av takstverdien. 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 30.01.2018

Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2018 er utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker i kommunens administrasjonsbygg i Nordli fra 1. februar 2018. Det samme gjelder liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål) og § 7b (bygninger med historisk verdi). Listene finnes også på kommunens hjemmeside under www.lierne.kommune.no. Eventuelle klager på skatteutskrivingen må være skriftlig og sendes Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli, innen 15. mars 2018. Klagen kan også sendes på e-post til: postmottak@lierne.kommune.no.

 

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer, henholdsvis 1. mars,

1. juni, 1. september og 1. desember.

 

Skatteliste
Skatteliste verker og bruk - offentlig godkjenning (PDF, 208 kB)
Skatteliste - offentlig godkjenning (PDF, 11 MB)


Lierne eiendomsskattekontor

Fant du det du lette etter?