Bredbånd i Lierne - Høring

Bredbånd - Klikk for stort bilde Statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 08.05.2018

Bredbånd i Lierne - Gi innspill

Statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging skal være ute til høring i en måned.

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig. 

Lierne kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes en utbygging av resten av de områdene i kommunen som mangler bredbånd, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for i denne omgang. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

 

Følgende områder er identifisert og prioritert i denne runden:

 

1. Fra Skåle til Østborg/riksgrensen, ca. 16 boliger + fritidsboliger

2. Nesset og Totsås, ca 15 boliger + fritidsboliger


Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

 

Frist for innspill er 10. juni 2018, innspillene sendes på e-post til postmottak@lierne.kommune.no og merkes «høringsuttalelse fiberutbygging».

Kontaktperson for spørsmål: karl.audun.fagerli@lierne.kommune.no

Kunngjøring skjer kun på Lierne kommunes hjemmeside og i Li-Nytt i uke 19.

 

Lierne kommune, rådmannen

 

 

 

Fant du det du lette etter?