ANG. SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - egen hytte

Klikk for stort bilde 

På grunn av «ny 4års periode» er det nå veldig stor pågang med søknader om snøscootertransport til egen hytte i Namsskogan, Røyrvik og Lierne.

Saksbehandlingen kan ta lengre tid enn normalt, og det er i den forbindelse veldig viktig at dere som søkere, leverer komplette søknader, med vedlegg (kart, grunneiertillatelser, legeerklæringer).

Øvre Namdal Landbruk og utmark.

Klikk for stort bilde