Publisert 12.07.2019
Kontrakt Sandvika barnehage

 Første byggetrinn av dagens barnehage er fra 1979 og stod overfor behov for betydelige oppgraderinger.

Etter vurderinger høsten 2018 om oppgradering kontra nybygg, ble prosjektet lagt inn i budsjettet for 2019.

Etter prosjektering og anbudskonkurranse første halvår 2019, ble det 12. juli skrevet kontrakt med Sørli Bygg AS om oppsetting av ny barnehage og etter hvert riving av den gamle.

Nybygget skal være ferdig innen 1.juli 2020, og klart til bruk fra barnehageåret 1. august 2020.

Samlet ligger kostnadene på i underkant av 15 mill kroner.

 

Bak f.v. rådgiver teknisk Andre Solberg, representant fra fra Arcon (prosjekterende)  Åge Nilsen, byggherreombud Reidar Klykken, leder i plan- og byggekomiteen Steinar Bach og styreleder i Sørli Bygg AS Morten Elvseth.

Foran rådmann Karl Audun Fagerli og daglig leder i Sørli Bygg AS Svein Gjertsås. (Foto: Lierne kommune)

 

Fant du det du lette etter?