Maskinell tynning

Dette er tilskudd som krever forhåndsgodkjennelse av Fylkesmannen i Nord – Trøndelag.

Retningslinjer og skjema finnes her:

Søknaden om forhåndsgodkjennelse og tilskudd sendes inn til Lierne kommune.