Museer

Lierne kommune har to museer;

  • Sørli museum
  • Nordli museum

Lierne kommune ble i 2012 medeier i Museet Midt. Kommunen har fortsatt eier- og forvaltningsansvar for sine kulturminner, museumsanlegg, med mer. Museet Midt IKS skal bistå kommunen i en rådgivende funksjon innen museal virksomhet.

Til dette formålet er det ansatt to distriktskonservatorer, som skal utfylle den oppgaven i 6 kommuner (Fosnes, Grong, Lierne, Namsskogan, Nærøy, Overhalla). De seks kommunene er organisatorisk lagt sammen under avdeling bygdesamlinger hos Museet Midt.

I Lierne kommune er kulturlederen første kontakt overfor museet. Strategipapiret utarbeides derfor i samarbeid mellom distriktskonservatorene og kulturlederen.

Styret i Lierne museer består per i dag av;

Laila Østnor, Leder

Gunn Anita Totland

Jon Ragnar Aspnes

Frode Gåsbakk

Inger Karine Støvik Aagård – sekretær / kulturleder

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Inger Karine Aagård
Inger Karine Aagård
Kulturleder
74 34 34 73 / 950 29 332