Tilskudd til inngjerding av rundball- og forlager

Klikk for stort bildeNå kan det gis tilskudd til inngerding av rundballager og forlager. 

Retningslinjer for tilskudd til inngjerding av rundball- og forlager:

 

  1. Søker må kunne dokumentere skader fra vilt på forlageret/ rundballene.
  2. Søker må dokumentere kostnadene med å etablere inngjerdingen før tilskuddet utbetales
  3. Det gis kun et tilskudd pr. gårdsbruk
  4. Inngjerdingen må konstrueres for å vare i minimum 10 år. Tilskuddsmottaker forplikter seg å gjøre vedlikehold på gjerdet i minst 10 år. Det gis ikke tilskudd til vedlikeholdskostnader på inngjerdinger
  5. Det kan gis inntil 33 % i tilskudd av godkjent kostnad (eks mva.). Det gis maksimalt kr 10 000 i tilskudd.

Søknadsfrist for tilskuddssøknaden er 15. januar.

Søknaden sendes til: postmottak@lierne.kommune.no