Snarefangst rype

Klikk for stort bilde

For snarefangst av rype skal det sendes skriftlig melding til kommunen ti dager før fangsten tar til.

Meldingen kan sendes inn her.

Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype i kommunen, skal fangstresultatet rapporteres inn av fangstmannen.

Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av jakttiden.

Det forutsettes at jaktkort eller grunneiers tillatelse er anskaffet, og at det gjennomføres tilsyn med snarene annenhver dag.