CWD

Klikk for stort bilde

Chronic wasting disease, "Skrantesjuke"

 Sentral info om sykdommen finnes på Mattilsynets hjemmeside.

Hva skal gjøres:

Pga funn av skrantesjuke (CWD) på elg i Lierne skal det tas hjerne- og lymfeknuteprøve, samt eksrementprøve fra alle elg eldre enn kalv. Prøvene skal merkes med merkelapp med strekkode.

 
Alt fallvilt, inkl. trafikkdrepte/skadde, over 1 år skal undersøkes for CWD, såfremt forråtning ikke har gått for langt.
 •   Hos hjortevilt som blir avliva på grunn av unormal adferd, avmagring eller blir funnet døde er det ønskelig at hele hodet sendes inn til obduksjon.
Alle hjortevilt eldre enn 2 år som skal inn til godkjent viltbehandlingsanlegg, (Vilteksperten, Inderøy slakteri, Li-Vilt, Dullum eller Aakervik, Leksdal pølsemakeri) selv om det skal tilbake til jeger etterpå, skal det tas prøve av.
 • Disse slaktene skal ikke skjæres ned før negativt prøvesvar foreligger

Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved sykdomsfunn eller mistanke!

Andre rellevante lenker:

 

 

Litt om CWD:

 • Tiden fra smitte til sykdomstegn(inkubasjonsperioden) er svært lang(ofte 2 år)
 • Smittestoffet kan påvises i lymfoid vev(lymfeknuter) i en tidlig infeksjonsfase.
 • Sykdommen ses fortrinnsvis hos unge, voksne dyr (2-5år).
 • Smittestoffet skilles hovedsakelig ut gjennom avføring, urin og spytt.
 • Smittestoffet overlever lenge(flere år) i miljøet(beite, jord).
 • Langsom utvikling av sykdommen, men kan dø av akutt, stressindusert hjertesvikt i en tidlig sykdomsfase
 • Man vet ikke når(i sykdomsforløpet) hjortedyr starter å skille ut smitte.

Symptomer:

 • vekttap
 • sikling
 • hyppig drikking og urinering
 • ukoordinerte/repeterende bevegelser
 • senket hode / bredbent positur
 • hodeskjelvinger
 • skjæring av tenner
 • tørr/»bustete» pels
 • => «unormal» oppførsel
 • Alltid dødelig – langsom utvikling.

 

Kontaktinformasjon til Mattilsynet:

Mattilsynet sentralbord: 22 40 00 00

 

John Bjarne Falch  22 77 84 12/91 69 28 85

John.b.falch@mattilsynet.no

 Hilde Vatnar Selnes  22 77 82 95/95 00 44 47

hilde.vatnar.selnes@mattilsynet.no

Margrete Inderberg  22 77 82 14/91 51 22 59

Hanna.margrete.inderberg@mattilsynet.no

Berit Brandtzæg 22 77 79 94/91 19 78 21

Berit.brandtzaeg@mattilsynet.no

Viltnemda viltnemnda
Viltnemda
Tlf Mobil
Arve Åness, leder 900 67 949
Siw Ellinor Aagård, nestleder 908 35 712
Kristoffer Kvemo 900 72 127
Anita By-Sundvik 917 44 429
Camilla Sundkvist 901 32 556