Hjortevilt

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 27.09.2018

Elg i snø - Klikk for stort bilde Roy Nilsen

Lierne kommune har en relativt balansert og sunn elgbestand, og spredte og varierende forekomster av rådyr. Årlig skytes det om lag 400 elg og et titalls rådyr, fordelt på 2 bestandsplanområder:

- Sørli tildelingsområde

- Lierne bestandsplanområde.

Se Kart over vald og jaktfelt (TIPS: Trykk i kartet for mer info om valdene).

 

 

Kommunens oppgaver i forhold til hjorteviltforvaltningen er å utarbeide overordnet forvaltningsplan (PDF, 933 kB), og godkjenne bestandsplaner som utarbeides av bestandsplanområdene. I tillegg følger kommunen utviklingen i forvaltningen (avskytningen) opp mot kommunens målsetninger, og setter inn tiltak dersom det er nødvendig. Lierne kommune, og de bestandplansområdene som hører til, praktiserer en grunneierstyrt forvaltning, der hovedprinsippet er at rettighetshavere og jegere som har god kjennskap til den lokale bestanden, får tillit til å påvirke forvaltningen i stor grad.

 

Inn i forvaltningen hører innsamling av jaktdata og sett- elg data inn. Dette registreres av jegere i www.settogskutt.no, og behandles av kommunen i www.hjorteviltregisteret.no. Her kan alle gå inn og se på fellings- og Sett- elgdata.

 

Det er kommunens oppgave å godkjenne endringer i, og oppretting av vald nye vald. Godkjenning og endring av vald skal sendes inn til kommunen på fastsatt skjema innen den 1. mai på fastsatt skjema.

 

Sentrale lenker: 

Øvrige viltnemndmedlemmer kan kontaktes dersom vakttelefon ikke er tilgjengelig.

Viltnemda viltnemnda
Viltnemda
 TlfMobil
Arve Åness, leder900 67 949
Siw Ellinor Aagård, nestleder908 35 712
Kristoffer Kvemo900 72 127
Anita By-Sundvik917 44 429
Camilla Sundkvist901 32 556

 

 

Fant du det du lette etter?