Hjortevilt

Klikk for stort bilde Roy Nilsen

Lierne kommune har en relativt balansert og sunn elgbestand, spredte og varierende forekomster av rådyr, og noe hjort. Årlig skytes det om lag 400-450 elg og et titalls rådyr. I 2018 ble den første hjorten skutt i Lierne

Kommunens oppgaver i forhold til hjorteviltforvaltningen er å utarbeide overordnet forvaltningsplan (PDF, 933 kB), og godkjenne bestandsplaner som utarbeides av bestandsplanområdene. I tillegg følger kommunen utviklingen i forvaltningen (avskytningen) opp mot kommunens målsetninger, og setter inn tiltak dersom det er nødvendig. Lierne kommune, og de bestandplansområdene som hører til, praktiserer en grunneierstyrt forvaltning, der hovedprinsippet er at rettighetshavere og jegere som har god kjennskap til den lokale bestanden, får tillit til å påvirke forvaltningen i stor grad.

I 2018 ble det gjennomført en elgbeitetakst (PDF, 3 MB), hvor hovedkonklusjonen var at ROS- artene (rogn osp og selje) var krftig overbeitet. Kommunen og bestandsplanområdene arbeider nå med å resusere bestanden til et bærekraftig nivå.

Inn i forvaltningen hører innsamling av jaktdata og sett- elg data inn. Dette registreres av jegere i www.settogskutt.no, og behandles av kommunen i www.hjorteviltregisteret.no. Her kan alle gå inn og se på fellings- og Sett- elgdata.

 

Det er kommunens oppgave å godkjenne endringer i, og oppretting av vald nye vald.

  • Godkjenning og endring av vald skal sendes inn til kommunen på fastsatt skjema innen den 1. mai på fastsatt skjema.
  • Utmelding av vald skal melder fra til valdansvarlig representant (med kopi til kommunen)  innen 1. april.

 

Sentrale lenker: 

Øvrige viltnemndmedlemmer kan kontaktes dersom vakttelefon ikke er tilgjengelig.

Viltnemda viltnemnda
Viltnemda
Tlf Mobil
Arve Åness, leder 900 67 949
Siw Ellinor Aagård, nestleder 908 35 712
Kristoffer Kvemo 900 72 127
Anita By-Sundvik 917 44 429
Camilla Sundkvist 901 32 556