Fiske

Lierne har over 2000 fiskevann og flere av våre elver fin ørret. De fleste innsjøene har røye og ørret av god kvalitet, og enkelte vann har også gjedde, lake, harr og sik. Landskapet varierer fra skog til høyfjell og kommunen deles hovedsakelig inn i Nordlikortet og Sørlikortet som gir deg tilgang til over 1000 fiskevann og elver, i tillegg er det en rekke andre fiskekortområder, de fleste fås kjøpt på Liverten 123 (bensinstasjon) og butikkene; Matkroken(Mebygda, Sandvika og Kvelia) og Joker på Jule.