Forskrift for tildeling av langtidsopphold på Lierne Helsetun