Kommunalt NAV

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

NAV Lierne

Besøksadresse:
Kommunehuset

Postadresse:
Heggvollveien 6
7882 Nordli

Åpningstid:
Kl 08.00-15.30

Telefon
55 55 33 33

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov 2009-12-18 nr. 131) regulerer de kommunale, sosiale tjenestene som obligatorisk inngår i NAV-kontoret. Dette gjelder i hovedsak tjenester av økonomisk og arbeidsrettet karakter.

Følgende sosiale tjenester inngår i NAV-kontoret:

    • Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
    • Økonomisk stønad
    • Midlertidig botilbud
    • Individuell plan
    • Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad

Loven regulerer også de generelle oppgavene som kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen har ansvar for. Dette gjelder blant annet generell forebyggende virksomhet, informasjon til kommunens innbyggere, samarbeid med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, og boliger til vanskeligstilte.

Fra 1. januar 2015 har NAV Lierne også ansvar for Husbankens virkemidler, som bostøtte, startlån og boligtilskudd.

Ta kontakt med NAV Lierne tlf. 55 55 33 33 for avtale.