Helsestasjon

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar.

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 15.06.2018

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk til alle familier med nyfødt barn. Kontakt helsestasjonen i kommunen når dere kommer hjem fra sykehuset for avtale om hjemmebesøk og veiing av barnet.

Helsestasjonstilbudet er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge 0-5 år. Den er et helsefremmende og forebyggende tilbud til hele barnebefolkningen Målet er å bidra til barns fysiske, psykiske og sosiale helse og styrke og støtte foreldre i å mestre foreldrerollen.

Helsestasjonen skal også avdekke sykdom og skjevutvikling, og være en ressurs for barn og familier som har behov for ekstra støtte og hjelp

Helsestasjonen samarbeider med foreldre/ foresatte, lege, fysioterapeut, familieenhet, PPT, barnevern, skole/ barnehage og jordmor.

Helsestasjonen legger vekt på temaer som søvn, ammemestring, flaskemestring, ernæring, tannhelse, språkutvikling, motorisk bevegelsesutvikling, psykososial utvikling, ulykkesforebygging, foreldre-barn samspill, støtte og veiledning med tanke på barns psykiske helse.

Samtalene foregår individuelt eller i gruppe.

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men kan også selv ta kontakt ved behov utover dette. Barnet vaksineres etter barnevaksinasjonsprogrammet. https://fhi.no/

På helsestasjonen får du tilbud om:

  • Helseundersøkelser
  • Barnevaksdinasjoner
  • Svangerskapskontroll
  • Rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold m.m
  • Mottakssamtaler, oppfølgning, vaksinering og veilledning/ undervisning til bosatte flyktnigner og familiegjenforente
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Ellen Elstad
Helsesøster
Nina Gilhus Johansen
Fagansvarlig barn og unge
74343457/97433362
Jordmor -
Jordmor