Flyktningetjenesten

 Lierne kommune har bosatt flyktninger for første gangen høsten 2014. Totalt har kommunen mottatt 15 nye innbyggere fra Eritrea. Høsten 2015 vil kommunestyret vurdere muligheten samt omfang av videre bosetting i 2016, og årene fremover.

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 31.08.2015

Målsetting

Den enkelte flyktning skal i løpet av 2-3 år være kvalifisert for utdanning og arbeid i Norge, eller det skal være avklart at sykdom og/eller uførhet gjør en yrkeskarriere uaktuell. Den enkelte skal videre ha utviklet et sosialt nettverk og skal gis mulighet til deltakelse og innflytelse i lokalsamfunnet på lik linje som øvrige innbyggere.

Personer mellom 18 og 55 år får tilbud om et toårig løp i introduksjonsprogrammet. Formålet er å styrke den nyankomne innvandrers mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Opplæringen foregår i hovedsak på gamle Stortangen skole i Sandvika. Opplæring i norsk er det overordnede målet i starten, men innblikk og kjennskap til det norske samfunnet er også helt sentralt.

Etter hvert som deltageren når et tilfredsstillende norsknivå vil introduksjonsprogrammet bestå av en kombinasjon av skole og arbeidspraksis. Det er et tett samarbeid mellom voksenopplæringen i kommunen og flyktningetjenesten.

Personer som bosettes har fått lovlig opphold i Norge og skal ha de samme rettighetene som enhver annen borger i landet. Det er ønskelig at de blir boende i kommunen og etter hvert kan bidra med sine ressurser og mangfold.

 

Samarbeid med lokalsamfunnet.

Gjennom hele introduksjonsprogrammet trenger kommunen hjelp med å finne gode arbeidsplasser for språkpraksis og arbeidspraksis. Hvis dette er av interesse, vennligst ta kontakt med Lierne kommune.

 

Relevante lenker:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet     

Hero tolketjeneste   

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Arnfinn Monsen
Flyktningekonsulent