Kommuneplanens arealdel

Klikk for stort bilde 

Kart kommuneplanen

Planbeskrivelse, planprogram

Beskrivelse

Vedtatt/Fastsatt

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB) Stadfestet av KMD 05.08.2019
Planprogram (PDF, 576 kB) Fastsatt Lierne formannskap 08.03.2018
Samlet saksfremstilling (PDF, 815 kB) Kommunestyret 13.02.2018
Vedtak/saksprotokoll (PDF, 227 kB) Kommunestyret 13.02.2018