Kommuneplan

LierneKommuneArealdel.JPG - Klikk for stort bilde Her finnes gjeldende kommuneplan, som gjelder frem til ny plan er vedtatt.

Publisert av Andreas Leistad. Sist endret 13.02.2017

Informasjon om arbeidet med ny kommuneplan: 

Arbeidet med ny kommeplan er kommet godt i gang, både med tanke på tekstdelen og arealplankartet. Det arbeides kontinuerlig, men slik status er nå er det vanskelig å fastsette når en ny kommuneplan kan være klar.

Pr 1. februar 2017 foreligger det krav om konsekvensutredelse med hensyn til reindrift. Kommunen må se på muligheten for å benytte eksterne ressurser på dette feltet.

Det foreligger planer om en høringskonferanse i forkant av en formell høring.

Mer informasjon vedrørende ny kommuneplan kommer.

Fant du det du lette etter?