Li-Nytt 2016

 
Klikk for stort bildeLi-Nytt 40 år 1976 - 2016

Utgiver Li-Nytt: Lierne kommune, 7882 Nordli
E-post: postmottak@lierne.kommune.no
Hjemmeside
:
www.lierne.kommune.no
Tlf
.
74 34 34 00
Fax: 74 34 34 90
Manusstopp: tirsdager kl. 12.00
Ansvarlig redaktør: Karl Audun Fagerli

 

 Priser og størrelser på annonser finner du nederst på siden.

Li-Nytt 2015Li-Nytt 2016

 
Jule Li-Nytt uke 51 (PDF, 6 MB)
Li-Nytt uke 50 (PDF, 3 MB)
Li-Nytt uke 49 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 48 (PDF, 2 MB)
Budsjett Li-Nytt 2016 (PDF, 129 kB)
Li-Nytt uke 47 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 46 (PDF, 3 MB)
Li-Nytt uke 45 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 44 (PDF, 706 kB)
Li-Nytt uke 43 (PDF, 677 kB)
Li-Nytt uke 42 (PDF, 546 kB)
Li-Nytt uke 41 (PDF, 664 kB)
Li-Nytt uke 40 (PDF, 719 kB)
Li-Nytt uke 39 (PDF, 849 kB)
Li-Nytt uke 38 (PDF, 628 kB)
Li-Nytt uke 37 (PDF, 816 kB)
Li-Nytt uke 36 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 35 (PDF, 698 kB)
Li-Nytt uke 34 (PDF, 725 kB)
Li-Nytt uke 33 (PDF, 377 kB)
Li-Nytt uke 32 (PDF, 442 kB)
Li-Nytt uke 30 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 28 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 26 (PDF, 476 kB)
Li-Nytt uke 25 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 24 (PDF, 693 kB)
Li-Nytt uke 23 (PDF, 870 kB)
Li-Nytt uke 22 (PDF, 1014 kB)
Li-Nytt uke 21 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 19 (PDF, 550 kB)
Li-Nytt uke 18 (PDF, 622 kB)
Li-Nytt uke 17 (PDF, 508 kB)
Li-Nytt uke 16 (PDF, 971 kB)
Li-Nytt uke 15 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 14 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 13 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 12 ikke utgitt p.g.a. påske
Li-Nytt uke 11 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 10 (PDF, 701 kB)
Li-Nytt uke 9 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 8 (PDF, 794 kB)
Li-Nytt uke 7 (PDF, 379 kB)
Li-Nytt uke 6 (PDF, 2 MB)
Li-Nytt uke 5 (PDF, 854 kB)
Li-Nytt uke 4 (PDF, 814 kB)
Li-Nytt uke 3 (PDF, 704 kB)
Li-Nytt uke 2 (PDF, 2 MB)

Li-Nytt uke 1 (PDF, 713 kB)

Annonsepriser Li-Nytt 2016 25% mva på annonseprisene. Lag og foreninger, bedrifter/næringsdrivende i Lierne kommune har 50% rabatt på annonseprisene.
Annonsepriser Li-Nytt 2016
Annonsestørrelse Pris
1/16 side - 2 linjer Kr 70
1/8 side - 4 linjer Kr 135
1/6 side - 6 linjer Kr 205
1/4 side - 8 linjer Kr 280
1/3 side - 12 linjer Kr 365
1/2 side - 21 linjer Kr 555
2/3 side - 28 linjer Kr 760
3/4 side - 32 linjer Kr 860
1/1 side - 42 linjer Kr 1140
Priser abonnement Li-Nytt 2016
Priser abonnement Li-Nytt 2016
A-post (utenbygds) for hele året Kr 775
B-post (utenbygds) for hele året Kr 620
A-post (innen Lierne) for hele året, inkl. de utgaver som formidles manuelt Kr 440

Kontakt

Merete Gjertsas
Stabsleder
74 34 34 29 / 951 25 067