Ansattoversikt


Fysioterapi / Ergoterapi

Ansatte i avdelingen Fysioterapi / Ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 74 34 35 41 jennie.arvidsson@lierne.kommune.no
Fysioterapeut 74 34 35 41 turid.gjertsaas@lierne.kommune.no
Fysioterapeut 74 34 35 41

Helse- og omsorgsetaten - Hjemmesykepleien

Ansatte i avdelingen Hjemmesykepleien
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
414 15 340
482 12 430

Helse- og omsorgsetaten - Nasjonalt legevaktnummer

Ansatte i avdelingen Nasjonalt legevaktnummer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116117

Kommunalt NAV

Ansatte i avdelingen Kommunalt NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosionom / Rådgiver 55 55 33 33 951 02 286 aud.randi.gjertsas@lierne.kommune.no
Leder NAV Lierne 55 55 33 33 rita.totsas@nav.no

Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 34 35 90
74 34 35 00

Lierne Helsetun

Ansatte i avdelingen Lierne Helsetun
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 34 35 31

Lierne utvikling AS

Ansatte i avdelingen Lierne utvikling AS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder Lierne utvikling AS 404 70 677 tor@lierneutvikling.no
Tor Erling  Inderdal
Rådgiver næring 414 06 868 414 06 868 tove@lierneutvikling.no
Tove H. Ingulfsvann
Prosjekt Ung i Li 975 14 905 975 14 905 laila.totsas@lierne.kommune.no

Lierne voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Lierne voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 74 34 34 94 481 21 860 randi.estil@lierne.kommune.no

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74343408/48254674 482 54 674 bente.estil@lierne.kommune.no
Bente  Estil

Prosjekt Levende Lierne

Ansatte i avdelingen Prosjekt Levende Lierne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
959 13 750 959 13 750 edel.holand@lierne.kommune.no

Lierne Kommune har i noen år jobbet med vertskap, og har visjonen, Lierne - Det gode vertskap. Hittil er det gjennomført vertskapskurs med Märit Torkelson, både for kommunalt ansatte og privat næringsliv. Vi har også hatt Hilde Bergebakken på besøk, som delte erfaringer fra vertskapssatsingen på Røros. Det er gjennomført et  prøve-vertskapskurs for ungdom der kommunen var delaktig, sammen med nasjonalparksenteret og Liverten. Nå er vi inne i en prosess hvor vi skal konkretisere hva vertskapet for Lierne er. Vi håper å gjøre det enkelt for privat næringsliv å implementere dette i daglig drift, slik at hele Lierne tar del i det gode vertskap.

Prosjektet Levende Lierne, med prosjektleder Edel Holand skal i en 40% stilling, jobbe med dette temaet, rekruttering og boligspørsmål i en treårs prosjektperiode, med oppstart 01.01.17.

Edel Holand

Sandvika barnehage

Ansatte i avdelingen Sandvika barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 4790224371 4790224371 jannike.hildrum@lierne.kommune.no

Steinhagan bofellesskap

Ansatte i avdelingen Steinhagan bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 34 34 26 950 09 172

Sørli barnehage

Ansatte i avdelingen Sørli barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 74343578/48212426 482 12 426 agnes.hanssen@lierne.kommune.no