Ansattoversikt


Driftsteam

Ansatte i avdelingen Driftsteam
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør VA 917 34 828
Vaktmester 480 99 769 480 99 769
Vakmester 922 28 616 922 28 616
Vaktmester 908 50 543
Leder Driftsteam 909 11 914 909 11 914

Flyktningehelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Flyktningehelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningekonsulent 74 34 34 52 0046730583706
Helsesøster 74 34 35 07 481 15 043

Fysioterapi / Ergoterapi

Ansatte i avdelingen Fysioterapi / Ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 74 34 35 41
Fysioterapeut 74 34 35 41
Fysioterapeut 74 34 35 41

Helse- og omsorgsetaten

Ansatte i avdelingen Helse- og omsorgsetaten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinerende enhet 74 34 34 59 900 22 379
Sekretær 74 34 35 21
Enhetsleder omsorgstjenester 74 34 34 58 936 63 458
Fysioterapeut 74 34 35 41
Ergoterapeut 74 34 35 41
Sekretær 74 34 34 55
Folkehelsekoordinator 907 74 126
Avdelingssykepleier 74 34 35 23 414 64 379
Konsulent hab/rehab. og velferdsteknologi 74343459/41300912 413 00 912
Leder NAV Lierne 55 55 33 33
Helse- og omsorgssjef 74 34 34 53 957 99 475
Syn- og hørselskontakt

Helse- og omsorgsetaten - Familieenheten

Ansatte i avdelingen Helse- og omsorgsetaten - Familieenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordmor 74 34 35 04
Helsesøster 74 34 35 07 481 15 043
Psykisk helse for voksne 74 34 34 56 974 33 024
Sosionom/ Rus og avhengighet 74 34 34 51 900 15 480
Fagansvarlig barn og unge 74343457/74343507 974 33 362

Helse- og omsorgsetaten - Hjemmesykepleien

Ansatte i avdelingen Hjemmesykepleien
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
414 15 340
482 12 430

Helse- og omsorgsetaten - Nasjonalt legevaktnummer

Ansatte i avdelingen Nasjonalt legevaktnummer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116117

Kommunalt NAV

Ansatte i avdelingen Kommunalt NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosionom / Rådgiver 55 55 33 33 951 02 286

Kommunekassen

Ansatte i avdelingen Kommunekassen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 74 34 34 21 414 44 949
Konsulent 74 34 34 22
Økonomisjef 74 34 34 24 +46705656771
Konsulent 74 34 34 11

Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 34 35 90
74 34 35 00

Lierne Helsetun

Ansatte i avdelingen Lierne Helsetun
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 34 35 31

Lierne utvikling AS

Ansatte i avdelingen Lierne utvikling AS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder Lierne utvikling AS 404 70 677
Tor Erling  Inderdal
Rådgiver næring 414 06 868 414 06 868
Tove H. Ingulfsvann
Prosjekt Ung i Li 975 14 905 975 14 905

Lierne voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Lierne voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 74 34 34 94 481 21 860

Oppvekst- og kulturetaten

Ansatte i avdelingen Oppvekst- og kulturetaten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturleder 74343473/95029332 950 29 332
Inger Karine Aagård
Flyktningekonsulent 74 34 34 52 948 03 750
74 34 34 77
74 34 35 91
Pedagogisk konsulent 74343472/99364466 993 64 466
Oppvekst- og kultursjef 74343474/94979973 949 79 973
Biblioteksjef 74 34 34 77 959 42 371
IKT skole 416 19 384 416 19 384
Rektor kulturskolen 74343423/95807661 958 07 661
Ingela Landén Skogmo
Sekretær 74 34 34 71

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74343408/48254674 482 54 674
Bente  Estil

Plan- og utvikling

Ansatte i avdelingen Plan- og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 74 34 34 43 414 44 949
Plan- og utviklingssjef / Rådgiver jord 74 34 34 44 481 18 777
Rådgiver teknisk 74343432/95918607 959 18 607
Kommuneplanlegger 74343445/90974142 909 74 142
Roy Vebjørn Kveliaunet
Rådgiver skog og utmark 74343441/93096128 930 96 128
Rådgiver teknisk 74 34 34 31 951 56 135
Sekretær motorferdsel 74 34 34 33 970 47 831
Rådgiver teknisk 74 34 34 34 908 39 663

OBS! Thomas Åhren starter i jobb 1. oktober 2019.

Plan- og utviklingssjef Finn Stephan Dybvik er kontaktperson, tlf 74 34 34 44

Prosjekt Levende Lierne

Ansatte i avdelingen Prosjekt Levende Lierne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
959 13 750 959 13 750

Lierne Kommune har i noen år jobbet med vertskap, og har visjonen, Lierne - Det gode vertskap. Hittil er det gjennomført vertskapskurs med Märit Torkelson, både for kommunalt ansatte og privat næringsliv. Vi har også hatt Hilde Bergebakken på besøk, som delte erfaringer fra vertskapssatsingen på Røros. Det er gjennomført et  prøve-vertskapskurs for ungdom der kommunen var delaktig, sammen med nasjonalparksenteret og Liverten. Nå er vi inne i en prosess hvor vi skal konkretisere hva vertskapet for Lierne er. Vi håper å gjøre det enkelt for privat næringsliv å implementere dette i daglig drift, slik at hele Lierne tar del i det gode vertskap.

Prosjektet Levende Lierne, med prosjektleder Edel Holand skal i en 40% stilling, jobbe med dette temaet, rekruttering og boligspørsmål i en treårs prosjektperiode, med oppstart 01.01.17.

Edel Holand

Sandvika barnehage

Ansatte i avdelingen Sandvika barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 482 44 142 482 44 142
902 24 371 902 24 371

Sentraladministrasjon

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 34 34 00
Ordfører 74343408/48254674 482 54 674
Rådmann 74343404/95059116 950 59 116
Karl Audun Fagerli
Stabsleder 74343429/95125067 951 25 067
Personalkonsulent 74 34 34 06 916 01 915
Sekretær 74 34 34 03
IT-konsulent 74343414/95859935 958 59 935
Sekretær 74 34 34 02

Steinhagan bofellesskap

Ansatte i avdelingen Steinhagan bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 34 34 26 950 09 172

Stortangen skole

Ansatte i avdelingen Stortangen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 480 99 769 480 99 769
Ass.rektor 74343462/91701212 917 01 212
Rektor 74343464/95893855 958 93 855

Sørli barnehage

Ansatte i avdelingen Sørli barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 74 34 35 78 909 47 964

Sørli skole

Ansatte i avdelingen Sørli skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 908 50 543 908 50 543
Rektor 74343559/99016469 990 16 469
Ass.rektor 74343558/48092084 480 92 084