Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Ring dersom du:
-    Har spørsmål angående karantene eller isolering
-    Tror du er smittet og har spørsmål angående testing

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl. 9.00-12.00. Tlf 906 20 664

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 73 34 35 90

Aktuelt

SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket

Klikk for stort bilde 

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. 
 
Et viktig poeng for Øvre Namdal landbruk og utmark er å prioritere tiltak som styrker den aktive jordbruksdriften på foretakene. Herunder er grovfôrbasert husdyrproduksjon et hovedsatsningsområde i jordbruket i Lierne, Namsskogan og Røyrvik. 
 
Prioriterte tiltak i Øvre Namdal landbruk og utmark 
- Hydrotekniske anlegg og erosjon 
- Biologisk mangfold og kulturlandskapstiltak 
- Forurensingstiltak i foretakets driftsopplegg 
- Kulturminner og verneverdige bygninger 
- Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

Søknadsfrist: 15.05.2021 
 
Link til søknad i Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/ 

Til toppen