Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne!

 

 

Aktuelt

Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av
høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19.
God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge
grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som
leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Helsedirektoratet råde til at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:
 Personer som vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager.
Områder med vedvarende smittespredning oppdateres fortløpende på Fhi sine nettsider:
https://fhi.no/
 Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med
COVID-19.
Nærkontakt defineres som:
o bodd i samme husstand
o pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt
smittevernutstyr
o oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med covid-19 i

Til toppen