OPPHEVING AV TELERESTRIKSJONER PÅ KOMMUNALE VEIER

Lierne kommune opphever telerestriksjoner fra og med 01.06.2022 og veg-liste for sommeraksellast vi være gjeldende.