Oppdaterte retningslinjer for utlevering av jodtabletter ved en atomhendelse.

Til toppen