Motorferdsel sesongen 2023/2024

Søknader om motorferdsel som gjelder fra og med neste vintersesong må sendes inn til høsten, etter 15. oktober 2023.

Retningslinjer og praksis for behandling av motorferdselssøknader må revideres av nytt kommunestyre, før søknader for 2023/2024 blir behandlet.

Søknader som leveres tidligere enn 15. oktober vil ikke bli behandlet.