Lierne kulturskole 

Lierne kulturskole 

Det finnes noen plasser i følgende tilbud i kulturskolen. 
Vi åpner for søknad med oppstart nå i høst, hvis noen har lyst å være med.

STORTANGEN SKOLE:
Musikkmoro for. 1. og 2. kl.        Lærer: Laila Totsås Lindholm
Joy & Jam fra 3. kl.                     Lærer: Edel Holand
Sing & Smile fra 3. kl.                 Lærer: Edel Holand
 
SØRLI SKOLE:
Musikkmoro for. 1. og 2. kl.        Lærer: Edel Holand
Joy & Jam fra 3. kl.                     Lærer: Edel Holand
 
Hvis dere ønsker søke gruppetilbud: ta kontakt med rektor Ingela tlf. 958 07 661.
 
Hvis noen ønsker å søke individuelle tilbud: ta kontakt med lærer for å sjekke om det finnes plass.
Sørli skole : Edel Holand, tlf. 959 13 750
Stortangen skole: Laila Totsås Lindholm, tlf. 975 14 905
 
Søknadsfrist for høstopptaket er 1. september 2022.
 

Til toppen