Lierne kommune skal bygge nytt avløpsrenseanlegg i Tunnsjøen  

Lierne kommune skal bygge nytt avløpsrenseanlegg i Tunnsjøen. Anskaffelsen skal skje i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser og antas å være under aktuell terskelverdi. Anskaffelsen vil bli lagt ut som en totalentreprise som lyses ut på Doffin.

Anleggets skal dimensjoneres for100 Pe, og skal erstatte dagens renseanlegg. Anskaffelsen omfatter nytt renseanlegg, grunn- og gravearbeider samt bygningsmessige arbeider og elforsyning.

Anbudsfrist vil settes til slutten av juli, og arbeidene forventes ferdigstilt i løpet av høsten.
 

Lierne Kommune
Samfunns- og utviklingsetaten
Tekniske tjenester