Legg igjen kniven hjemme eller i bilen

Etter straffeloven § 189 andre ledd er det forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (påføre noen en kroppskrenkelse) på offentlig sted.

Forbudet gjelder likevel ikke hvis du bruker den til jobb, friluftsliv eller andre vanlige oppgaver der du er nødt til å bruke kniv (såkalte "aktverdige formål"). 

I Lierne er det mange som bruker kniv i jobb eller til friluftsaktivitet og det er derfor «vanlig» at man har den med seg i det daglige. Kniv i seg selv er jo ikke problemet, men mange føler angst og usikkerhet når man ser noen bære kniv. Det kan ha mange årsaker og det skal vi respektere. Når man beveger seg inn på et offentlig sted, det være seg butikken, offentlig kontor, legekontor, helsetun osv. bør man la kniven være igjen hjemme eller i bilen. Dette vil gjøre hverdagen tryggere for oss alle.

Lierne Kommune