Aktuelt

INFLUENSAVAKSINERING HØSTEN 2021

Høsten er her, og det er tid for årets vaksine mot sesonginfluensa. I år er det spesielt viktig for risikogruppene å vaksinere seg.

Under pandemien har vi vært tilnærmet influensafrie i Norge. Når reiseaktiviteten øker, vil influensaen komme tilbake og spre seg i Norge igjen.

Siden det er en stund siden vi har hatt en normal influensasesong, vil mange mangle immunitet mot nye influensavirus.

Det kan bety flere smittede og flere i risikogruppene med alvorlig sykdom.

Vaksinering er derfor viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19. 

Influensavaksine anbefales spesielt for:
Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/ eller hostekraft
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

VIKTIG! Årets influensavaksinering blir gjennomført som følger 

Sted: Storsal’n på Lierne kommunehus

Vaksinedager: Fredag 29. oktober og

                        Onsdag 03. november

Begge dager vaksinerer vi fra kl 09.00 til kl 15.00

Influensavaksinen er gratis til risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 2021/2022.

Vi gjennomfører dagene som Drop-in. Det er da bare å møte opp til vaksinering innenfor den oppsatte tiden. Du blir først registrert og tildelt time. Deretter får du vente til det blir din tur å få vaksinen. 20 minutter etter at du har tatt vaksinen, kan du forlate vaksinelokalet.

Ikke møt opp om du har symptomer på luftveisinfeksjon, hold avstand og husk god hånd- og hostehygiene.        

VELKOMMEN!                 
Helse- og omsorgsetaten, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten.


Det er også mulig å få tatt influensavaksinen ved å bestille time på legekontoret. Fastlegene oppfordres til å i størst mulig grad vaksinere risikopasientene når de er inne for vanlige konsultasjoner.

Egenandelen for den som vaksineres er kr 50. For personer med frikort vil vaksinering være gratis.

For ev. vaksine mot lungebetennelse ta kontakt med fastlegen.

Helse- og omsorgsetaten, Legekontoret

Til toppen