Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Ring  dersom du:
-    Har spørsmål angående karantene eller isolering
-    Tror du er smittet og har spørsmål angående testing

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664

Lørdag, søndag og helligdager ringer du legevakt: 116 117

 

 

Aktuelt

Influensavaksinering høsten 2020

Høsten er her, og det er tid for årets vaksine mot sesonginfluensa. I år er det spesielt viktig for risikogruppene å vaksinere seg med tanke på den pågående pandemien.

Risikogruppene for influensa og Covid-19 er delvis overlappende. Det er ikke mulig å skille kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet med begge virus samtidig.                                                                  Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa, og for å hindre at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være overbelastet av covid-19. 

Influensavaksine anbefales spesielt for:

• Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

• Alle fra fylte 65 år

• Barn og voksne med:

o diabetes type 1 og 2

o kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

o kronisk nevrologisk sykdom eller skade

o nedsatt immunforsvar

o svært alvorlig fedme (KMI over 40)

o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

• Helsepersonell som har pasientkontakt, inkl. hjemmehjelp og støttekontakter

• Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

• Vaktmestere v/ Lierne Helsetun

 

VIKTIG! Grunnet smittevernhensyn blir årets influensavaksinering gjennomført som følger  

Sted: Lierne Helsestasjon

Vaksinedag: Mandag 9.november kl. 9-15.

Det er også mulig å få tatt influensavaksinen på andre dager etter avtale. 

Pris: Kr. 50,- Kun betaling med kort eller VIPS.

For å unngå kø og unødvendig mange samlet samtidig ber vi dere om å ringe og bestille time  for vaksinering på forhånd.    

For timebestilling, ring tlf. 974 33 362         477 61 942 

                                                                                                                                                                                            Vi ber dere møte opp akkurat til avtalt tidspunkt og om at dere forlater vaksinelokalet når 20 minutter har gått etter at vaksinen er satt.

Ikke møt opp om du har symptomer på luftveisinfeksjon, hold avstand og husk god hånd- og hostehygiene.

VELKOMMEN!

 

Helse- og omsorgsetaten, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

 Det er også mulig å få tatt influensavaksinen ved å bestille time på legekontoret. Fastlegene oppfordres til å i størst mulig grad vaksinere risikopasientene når de er inne for vanlige konsultasjoner. 

For ev. vaksine mot lungebetennelse ta kontakt med fastlegen. 

Helse- og omsorgsetaten, Legekontoret.

Til toppen