Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne!

 

 

Aktuelt

Hytterenovasjon

Klikk for stort bilde 

Det er innført hytterenovasjon i Lierne kommune fra årsskiftet. Det er Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) som utfører dette på oppdrag av kommunen.

Det er per i dag 10 returpunkter som kan brukes i kommunen. Disse er:

  • Tunnsjø senter (nordvest bru over Havdalselva)
  • Kvelia (ved butikken)
  • Kveeidet (ved veikryss mot Kveli)
  • Sandvika (ved butikken)
  • Støvika (ved veikryss mot Støvika industriområde)
  • Hallvardsetran (ved trafikkstasjon)
  • Løvsjølia hyttefelt
  • Vestre Løvsjølia hyttefelt 
  • Mebygda (ved butikken)
  • Jule (ved butikken) 

Oversikt over returpunkter i kommunen finnes også på MNA sine hjemmesider; MNA

Siden Lierne kommune er en del av et større renovasjonssamarbeid i Namdalen, kan også returpunkter utenfor kommunen plassert i eksempelvis Røyrvik, Gjersvika, Skorovas og Formofoss benyttes.
Returpunktets plassering finner man på MNA sine hjemmesider, se link ovenfor.

Generelt kan følgende avfallsfraksjoner avleveres ved returpunktene: 
Hytteavfall restavfall, glass/metallemballasje, matavfall samt papir/kartong. 
Øvrige avfallsfraksjoner kan avleveres på Støvika gjenvinningsstasjon, onsdag i partallsuker kl. 14 – 17. 

NB! Gamle returpunkter som ikke er listet ovenfor skal ikke lenger brukes. Disse inngår ikke i hytterenovasjonsordningen og vil ikke lenger bli tømt.

Til toppen