Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne!

 

 

Aktuelt

HØRING - Forslag til revidert reguleringsplan for Sandvika

Lierne formannskap har i møte den 18.08.2020 behandlet sak 53/20 og fattet slikt vedtak:

Lierne formannskaps vedtak:

Forslag til revidert reguleringsplan for Sandvika legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 4. oktober 2020.

Begrunnelse:
Vedtaket er i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningsloven.


Høringsuttalelser (merknader og innspill) sendes til: Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 NORDLI eller til postmottak@lierne.kommune.no

Linker til plankart

Plankart (Forslag)
Plankart (Gjeldende)

Bestemmelser (PDF, 5 MB)- gjeldende
Bestemmelser (PDF, 639 kB) - forslag
Høringsbrev (PDF, 185 kB)
KU – reguleringsplan Sandvika (PDF, 566 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Rapport ROS-analyse (PDF, 1016 kB)
Samlet saksfremstilling (PDF, 2 MB)

Til toppen