Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne!

 

 

Aktuelt

HØRING - Forslag til reguleringsplan for Kventangen hyttefelt gnr/bnr 16/2 legges ut til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist 16. oktober 2020

Lierne formannskap har i møte den 18.08.2020 behandlet sak 55/20 og fattet slikt vedtak:

Behandling:
E-post mottatt 17.08.2020 til ordfører, fra Kvelia UKL, var oversendt formannskapets medlemmer samme dag.

Formannskapet forventer klargjøring av kulturminner, gytekartlegging, kombinasjonsfelt (hytter/hus) og at bruken av Bjørkåsveien klargjøres av utbygger i høringsfasen.

Lierne formannskaps vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Kventangen hyttefelt gnr/bnr 16/2 legges ut til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist 16. oktober 2020.

Begrunnelse:
Vedtaket er i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10.


Høringsuttalelser (innspill og merknader) sendes til: Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 NORDLI, eller postmottak@lierne.kommune.no

Fuglefauna (PDF, 2 MB)
KU Naturmangfold (PDF, 2 MB)
KU reindrift (PDF, 5 MB)
Planbestemmelser (PDF, 130 kB)
Plankart 1 (PDF, 2 MB)
Plankart 2 (PDF, 2 MB)
Plankart 3 (PDF, 1002 kB)
ROS-analyse (PDF, 3 MB)
Vedlegg veg (PDF, 2 MB)
Arkeologisk registrering (PDF, 5 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)
Prinsippskisse VA-anlegg (PDF, 572 kB)
Referat oppstartsmøte (PDF, 391 kB)
Referat planforum 11.09.2019 (PDF, 209 kB)
Referat planforum 13.05.2020 (PDF, 195 kB)​​​​​​​
 

Til toppen