FORSLAG TIL BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR 2023. FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2024-2026

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR 2023. FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2024-2026

Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan, samt forslag til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn i tråd med kommunelovens bestemmelser i tiden 02.11.22 - 20.11.22. 

Frist for innspill/ uttalelse: Søndag 20.11.22.  

Uttalelsene sendes til postmottak@lierne.kommune.no evt. kan også leveres på sentraladministrasjon på kommunehuset i 2. etg. eller på bibliotekene.  

Alle innspill som foreligger innen fristens utløp, vil bli forelagt partigruppene foran formannskapets innstilling til kommunestyret den 28. november 2022.  

Til toppen