Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune: Klikk her for informasjon
 

 

 

Aktuelt

Fare for flom !!

På grunn av sen vår og store snømengder er det forventet høy vannføring i 
alle elver og bekker i kommunen nå når snøsmeltingen starter i fjellet.
Lierne kommune oppfordrer alle til å sjekke grøfter og stikkrenner ol. i sitt nærområde 
og sørge for at vannet kan renne fritt. Dette for å i størst mulig grad unngå unødvendige skader på veier og annen infrastruktur. 

P. U.- etaten

Til toppen