Fagdag «Beitedyr i utmark og nofence» - Utnyttelse av beiteressurser i utmarka

 Sted: Lierne kommunehus (Lissaln)

Dato: 19. september 2022

Klokkeslett: 11.00 – 14.00
 

PROGRAM (PDF, 135 kB)