Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Ring  dersom du:
-    Har spørsmål angående karantene eller isolering
-    Tror du er smittet og har spørsmål angående testing

Koronatelefonen er åpen alle ukedager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 73 34 35 90

 

 

Aktuelt

Endringer vedr. adgangen til transittreiser

Adgangen til transittreiser er innskjerpet. Dvs. at tidligere praksis med at man kunne kjøre fra et sted i Norge til et annet sted i Norge, gjennom Sverige, dersom dette var korteste reisevei, ikke lenger kan gjøres uten å måtte i karantene mv.

Vi har imidlertid et særtilfelle i vårt område med vegstrekningen mellom Kvelia og Tunnsjøen, der en del av vegstrekningen går på svensk side. 

Det uforholdsmessige ved at lokalbefolkningen som for eksempel bor i Tunnsjøen og skal reise til Nordli, skulle måtte kjøre via Grong, er spilt inn til rette myndighet, men spørsmålet er enda ikke avklart.

Inntil den nevnte avklaringen er gjort praktiseres regelverket som tidligere når det gjelder transittreiser over Lindal. Altså at det kan gjøres uten karanteneplikt, uten krav om Coronatest og uten innreiseregistrering. Forutsetningen for en slik reise er fortsatt at det er korteste veg.


Jørn Ove Totland
Politikontakt

Til toppen