Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune: Klikk her for informasjon
 

 

 

Aktuelt

BRUK AV KOMMUNALE FOTBALLBANER

 

Nå som fotballbanene i Nordli og Sørli er blitt snøfrie, vil disse kunne nyttes til både aktivitet i regi idrettslaget og annen fritidsaktivitet.
I den forbindelse må man forholde seg til retningslinjer for å forebygge smittespredning av COVID-19.

Presiseringer – bruk av kommunale idrettsanlegg i Mebygda og Sandvika:
•    Dagtid er anlegget forbeholdt elever og barn som er på skolen/barnehagen. De som har hjemmeskole og øvrige idrettsaktive kan bruke anlegget utenom kjernetiden til barnehagen og skolen kl. 08.00-15.00. 
•    Vi minner om at det er foresatte sitt ansvar å sikre at kravene til gruppeinndelinger følges opp i uorganisert aktivitet på idrettsanleggene. 

 

NFF har utarbeidet en veileder med «Fotballens koronavettregler». Kommunen henviser reglene ved bruk av anlegget

Klikk for stort bilde 

Videre gjelder følgende:
-    Banen blir inndelt i totalt 8 soner (4 soner på hver halvdel). Sonene blir delt inn med merkespray. Således må man med aktivitet med flere enn 5 personer fordele seg i sonene.
Hver sone kan ikke nyttes av flere enn 5 personer.  
-    Ved aktivitet som ikke er organisert av skole eller idrettslag må det nyttes personlig materiell, som f.eks ball. Dette for å redusere risiko for smittespredning gjennom fellesmateriell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom retningslinjene ikke følges, må kommunene vurdere tydeligere restriksjoner for bruk av idrettsanleggene.                                    Rådmannen
 

Til toppen