Anbefaling om ny oppfriskningsdose (4.dose) med koronavaksinene 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose for følgende målgruppe:
•    sykehjemsbeboere og eldre med hjemmesykepleie.
•    Personer 75 år og eldre

4.dose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
Ved gjennomgått omikroninfeksjon anbefales dose 4. 
Anbefalingen om ny dose gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. 

Vaksinasjon av barn under 12 år:

Fra og med uke 29 har vi tilgjengelig vaksiner for denne aldersgruppen

Gjennomføring av vaksinasjon:

Ønsker du vaksine ta kontakt på 477 63 197
Hver tirsdag fremover vil det bli mulighet for vaksinasjon. Vaksineringen vil gjennomføres på Lierne helsestasjon.
Vaksinetelefon er åpen mandag-torsdag fra kl.14.30-15.30 Du kan også sende sms. 


Kommuneoverlege/v Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten.