Møteinnkalling Lierne Formannskap

torsdag 15. mars 2018, 13:00

Informasjon

 

Utvalg: Lierne Formannskap

Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen

Dato: Torsdag 15. mars 2018

Tidspunkt: Kl. 13.00

 

Til behandling:

  • Referater
  • Regionale Næringsfond – fordeling 2018
  • Klage på avvisningsvedtak på klage på endringer rekreasjonsløyper – Tjåehkere Sitje
  • Klage på avvisningsvedtak på klage på endringer rekreasjonsløyper- Fylkesmannen
  • Søknad om skjenkebevilling for pizza-kveld, Sørli samfunnshus 23.03.18
  • Skoleskyss skoleåret 2018-2019
  • Lierneskolen – modell for stillinger i SFO og skole utover undervisningspersonale 

Nordli, 6. mars 2018

Bente Estil, sign.

ordfører

Sted

Lierne samfunnshus
 

URL: http://

Kontakt

Lierne kommune
 

URL http://www.lierne.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk