Lierne eldreråd

onsdag 26. april 2017, 13:00

Informasjon

Møteinnkalling


Utvalg: Lierne eldreråd
Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Dato: Onsdag 26.04.2017 
Tidspunkt:  Kl. 13:00

Forfall meldes rådmannskontoret snarest, tlf. 74 34 34 00 eller
postmottak@lierne.kommune.no
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Til behandling:

Saksnr. Arkivsaksnr.
 Tittel

3/17 17/2457  
REFERATSAKER LIERNE ELDRERÅD

4/17 15/4745  
INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - 2016-2025

5/17 17/2500  
MINNELUND VED KIRKEGÅRDENE I LIERNE

6/17 17/2501  
HENVENDELSE FRA SØRLI PENSJONISTLAG VEDRØRENDE VEIBELYSNING I BOLIGFELTENE JULE OG MEBYGDA

7/17 17/2504  
FORSKRIFT FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD PÅ LIERNE HELSETUN

8/17 17/2509  
DAGMØTE FOR ELDRE 2017


Nordli, 18. april 2017
Mari Anne Freland, sign. leder

Sted

Lierne samfunnshus
 

URL: http://

Kontakt

Lierne kommune
 

URL http://www.lierne.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk