Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet

tirsdag 25. april 2017, 13:00

Informasjon

Møteinnkalling

Utvalg: Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet
Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Dato: Tirsdag 25.04.2017 
Tidspunkt:  Kl. 13:00

Agenda:
Kl. 12.00: Temamøte Folkehelse
Kl. 13.00: Ordinær utvalgsmøte

Til behandling:

Saksnr. Arkivsaksnr.
 Tittel

9/17 17/2790  
REFERATER UTVALG FOR FOLK OG LIVSKVALITET 25.04.2017

10/17 17/553  
STATLIGE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR  ØKONOMISK STØNAD 2017

11/17 17/2482  
NASJONALE MÅL, HOVEDPRIORITERINGER OG TILSKUDD INNENFOR DE SOSIALE TJENESTENE I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTININGEN 2017

12/17 17/668  
ORDENSREGLEMENT I VOKSENOPPLÆRINGEN

Nordli, 18. april 2017
Einar Otto Ingulfsvann, sign. leder

Sted

Lierne samfunnshus
 

URL: http://

Kontakt

Lierne kommune
 

URL http://www.lierne.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk