Folkemøter om Kommuneplan og Forvaltningsplan Nasjonalparkene

tirsdag 21. mars 2017, 18:00

Informasjon

Den 21. og 22. mars avholdes folkemøter med tema kommuneplan og forvaltningsplaner for nasjonalparkene.

21. mars kl 18.00 på Nordli Samfunnshus.
 

Program for møtene annonseres senere.

Det serveres kaffe og noe å bite i.

Velkommen!

Agenda
- Presentasjon av ny arealplan for Lierne kommune (20 min).
- Presentasjon av Lierne nasjonalparksenter (15 min).
- Presentasjon av SNO’s rolle (15 min).
- Presentasjon av Nasjonalparkforvaltningen og forvaltningsplanene (20 min).
- Prosess med tilbakemeldinger på revidering av arealplan og aktuelle forvaltningsplaner.

Det serveres kaffe og noe å bite i. Velkommen!

Sted

Lierne samfunnshus
 

URL: http://

Kontakt

Lierne kommune
 

URL http://www.lierne.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk